Tartu Ülikooli logo

Hea õpilane

Palume Sul osaleda uuringus, millega tahame teada saada, kas ja kuidas kasutad õppimisel nutiseadmeid (tahvelarvuti ja nutitelefon). Uuringu tulemusena leitakse uusi viise, kuidas edaspidi nutiseadmeid õppimisel paremini kasutada.

Uuringu viime läbi Tartu Ülikooli teadlaste juhtimisel ning selle käigus kogume andmeid peamiselt õpilastelt, kuid ka õpetajatelt ja lastevanematelt. Uuringus on küsimusi, mis lisaks nutiseadmete kasutamisele puudutavad ka seda, kuidas Sa suhtud õppimisse ja kuidas Sul koolis läheb.

Vastamine võtab aega umbes 45 minutit. Uuringu käigus kogutud andmeid ei näe keegi peale uurijate. See tähendab, et neid ei näe ka Sinu õpetajad ega vanemad. Andmeid analüüsitakse Tartu Ülikoolis nii, et antud vastuseid ei ole võimalik hiljem Sinuga seostada. Uuringus osalemine on vabatahtlik. Võid uuringus osalemisest igal hetkel loobuda.

Lisainfo saamiseks pöördu õpetaja või uuringu läbiviija Margus Pedaste (margus.pedaste@ut.ee) poole.

forward

SINUST

1. Eesnimi:

2. Perekonnanimi:

3. Mis kuupäeval Sa oled sündinud?

päev kuu aasta

4. Oled Sa poiss või tüdruk?

5. Mis keeles Sa kodus põhiliselt räägid?

6. Mis rahvusest Sa oled?

7. Mitmendas klassis Sa käid?

8. Sinu viimase veerandi/semestri/kooliaasta hinne oli…
Ei nõustu Pigem ei nõustu Nii ja naa Pigem nõustun Nõustun
9. Ma arvan, et saan nutiseadme kasutamisega hästi hakkama.
10. Mulle meeldib väga nutiseadet kasutada.
11. Ma arvan, et olen valmis nutiseadmeid loodusteaduste ja matemaatika õppimisel kasutama.

forward backward


NUTISEADMETE KASUTAMINE

1. Kui tihti Sa surfad nutiseadmega internetis, et leida infot järgmistes olukordades?

Surfan nutiseadmega internetis, et leida infot ... Mitte kunagi või väga harva Üks-kaks korda kuus Üks-kaks korda nädalas Peaaegu iga päev Iga päev
a) … koolitunni ajal loodusainete või matemaatikaõpetaja antud ülesande lahendamiseks.
b) … väljaspool kooli loodusainete või matemaatikaõpetaja antud ülesande lahendamiseks (nt kodutöö).
c) … väljaspool kooli enda soovil loodusainete või matemaatika lisateadmiste õppimiseks.
d) … väljaspool kooli tegevusteks, mis ei ole seotud õppetööga.
forward backward

2. Kui tihti Sa salvestad nutiseadmega faile ja sisu (nt tekstid, pildid, muusika, videod, veebilehed) järgmistes olukordades?

Salvestan faile ja sisu (nt tekstid, pildid, muusika, videod, veebilehed) ... Mitte kunagi või väga harva Üks-kaks korda kuus Üks-kaks korda nädalas Peaaegu iga päev Iga päev
a) … koolitunni ajal loodusainete või matemaatikaõpetaja antud ülesande lahendamiseks.
b) … väljaspool kooli loodusainete või matemaatikaõpetaja antud ülesande lahendamiseks (nt kodutöö).
c) … väljaspool kooli enda soovil loodusainete või matemaatika lisateadmiste õppimiseks.
d) … väljaspool kooli tegevusteks, mis ei ole seotud õppetööga.
forward backward

3. Kui tihti Sa suhtled teistega nutiseadme abil järgmistes olukordades?

Suhtlen teistega nutiseadme abil ... Mitte kunagi või väga harva Üks-kaks korda kuus Üks-kaks korda nädalas Peaaegu iga päev Iga päev
a) … koolitunni ajal loodusainete või matemaatikaõpetaja antud ülesande lahendamiseks.
b) … väljaspool kooli loodusainete või matemaatikaõpetaja antud ülesande lahendamiseks (nt kodutöö).
c) … väljaspool kooli enda soovil loodusainete või matemaatika lisateadmiste õppimiseks.
d) … väljaspool kooli tegevusteks, mis ei ole seotud õppetööga.
forward backward


backward